03. 02. 2020

Slávnostne požehnané nové sídlo Diecéznej Charity

Dňa 22. januára 2020 bolo slávnostne požehnané nové sídlo Diecéznej Charity Žilina na ulici Vysokoškolákov 3, 010 08 Žilina 8. 
Na nové pracovisko sa presunuli služby- charitatívnej služby v rodinách, potravinovej pomoci, farských charít, ekonomický úsek a vedenie charity. V rámci akcie bola požehnaná aj kaplnka, kde budú mať zamestnanci možnosť stíšenia a modlitby. Po požehnaní sme sa presunuli do novej zasadačky, kde sa konalo spoločné agapé zamestnancov. Počas agapé sme testovali personálnu kapacitu zasadacej miestnosti, ktorá je prioritne určená na školenia a pracovné stretnutia.Návrat späť