08. 10. 2018

Šišky, ktoré chutia pomocou núdznym

V rámci týždňa kresťanskej kultúry sme 3. októbra 2018 boli na očiach verejnosti v Žiline na Mariánskom námestí. 

Počas celého dňa sme prezentovali naše aktivity pre núdznych a ponúkali výrobky z tvorivých dielní. Okoloidúci sa mohli zastaviť a podporiť naše služby dobrovoľným príspevkom pričom si pochutnali na vynikajúcich ovocných šiškách.

Ďakujeme desiatke študentov z Obchodnej cirkevnej akadémie sv. Tomáša Akvinského, ktorí oslovovali ľudí, ponúkali pouličný časopis Cesta a pozývali na šišky do nášho stánku. Finančný výťažok použijeme na podporu služieb pre ľudí bez domova a seniorov v Žiline.Návrat späť