09. 04. 2018

Sederova večera v Detskom charitnom dome

V Detskom charitnom dome v Považskej Bystrici sme spoločne slávili Sederovu večeru ako prípravu na veľkonočné sviatky.

Dňa 27. marca 2018 začal program o 16.00 hod. krížovou cestou. Tú v podobe tieňového divadla nacvičili deti s vychovávateľkou Evkou Molkovou. Po predstavení sme sa všetci spoločne presunuli k slávnostne prestretému stolu.

Texty Sederovej večere – pripomienka poslednej večere Ježiša s učeníkmi nás vedú k uvažovaniu o Božom pláne spásy cez Starý a Nový zákon. Židovské jedlo a piesne, čierno-biele oblečenie pripomínajú židovský pôvod Ježiša a jeho učeníkov. Predpokladá sa, že posledná večera pred jeho zajatím v Getsemanskej záhrade bola obradná a „seder – poriadok" nám ju približuje.
Návrat späť