27. 02. 2018

Prvé tohtoročné kolo distribúcie potravinových balíčkov

Diecézna charita Žilina začala dňa 19. februára 2018 ďalšie kolo distribúcie potravinových balíčkov. 

Do 23. marca 2018 rozdáme 1302 balíčkov pre 761 sociálne odkázaných v okresoch Žilina, Kysucké Nové Mesto, Martin, Turčianske Teplice, Púchov a Ilava.

Potravinová pomoc v rámci programu OP FEAD 2014-2020 je určená najodkázanejším osobám. Príjemcami podľa zoznamov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sú prioritne rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, tiež príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi, ktorí sú invalidní, s ťažkým zdravotným postihnutím alebo dovŕšili vek s nárokom na starobný dôchodok, zároveň však nemajúci príjem zo zárobkovej činnosti.
 
Jeden potravinový balík obsahuje olej, cestoviny, ryžu, múku, sušené mlieko, šošovicu, hrach, fazuľu, instantné polievky, sardinky, paštétu, guláš a bravčové mäso v konzervách s hmotnosťou 13,5 kg.
Počas roka 2018 sú naplánované ešte 3 kolá distribúcie. Najbližšie bude v máji.
Viac informácií: www.potravinovapomoc.sk


Návrat späť