22. 10. 2019

Prezentácia Farských charít vo Farnosti Závodie

Dňa 9. októbra 2019 pracovníci Diecéznej Charity Žilina navštívili jednu z najstarších farnosti v Dekanáte Žilina.
Stretnutie vo Farnosti Žilina-Závodie sme začali svätou omšou, ktorá bola ukončená adoráciou za dielo Charity a na úmysly farníkov. Po duchovnom programe nasledovala prednáška o dobrovoľnej činnosti Farských charít v našej diecéze. Farnosť Žilina-Závodie sme pozvali zapojiť sa do diela farskej charity.

Návrat späť