23. 01. 2020

Prezentácia Farských charít v Snežnici

Dňa 15. januára 2020 sme navštívili Farnosť Snežnica, kde bola slávená svätá omša za požehnanie novovzniknutej Farskej charity. 

Po omši sme farníkom predstavili, nový manuál pre farské charity a vedúcej koordinátorke sme odovzdali registračný list s poradovým číslom 23. Vo farnosti bola veľmi príjemná atmosféra a zároveň sme sa zoznámili so všetkými členmi novovzniknutého spoločenstva, ktoré sa bude venovať potrebám núdznych na území farnosti. Sme veľmi radi, že sme získali nového partnera pre našu charitnú činnosť, ktorá sa bude postupne rozrastať po celej Žilinskej diecéze.Návrat späť