31. 01. 2020

Prezentácia Farských charít v Papradne

Dňa 28. januára 2020 sme navštívili Farnosť Papradno za účelom prezentovania projektu Farských charít
a činnosti Diecéznej Charity Žilina. Stretnutie sa začalo slávením svätej omše, ktorú celebroval charitný kaplán spolu s kňazom farnosti. Po omši sme mali spoločnú diskusiu, kde sme zodpovedali základné otázky fungovania farskej charity. Farníci boli otvorení na pomoc núdznym vo svojej farnosti a rozhodli sa, že sa zapoja do spolupráce. Zo stretnutia sme odchádzali povzbudení a motivovaní, že stále existujú ľudia, ktorí chcú pomáhať.Návrat späť