08. 07. 2016

Potravinová pomoc v Žilinskej diecéze

Diecézna charita Žilina sa spolu s ďalšími arci/diecéznymi charitami na Slovensku zapojila do celoslovenského programu 
Diecézna charita Žilina sa spolu s ďalšími arci/diecéznymi charitami na Slovensku zapojila do celoslovenského programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci, ktorá bude financovaná zo zdrojov Európskej Únie. Počas nasledujúcich štyroch rokov bude Diecézna charita Žilina v okresoch Žilina, Kysucké Nové Mesto, Martin, Turčianske Teplice, Ilava a Púchov distribuovať potravinové a hygienické balíčky. Zvyšné okresy Bytča, Považská Bystrica a Čadca, o ktoré sme sa uchádzali, boli pridelené inej organizácii. Okrem distribúcie balíčkov budú sociálni pracovníci charity poskytovať sociálne poradenstvo. Diecézna charita Žilina sa rozhodla zapojiť do tohto programu s cieľom napĺňať svoje poslanie „byť bližšie pri človeku" z viacerých dôvodov: takáto pomoc je zmysluplná, konkrétna a má dlhodobý charakter.
Web stránka potravinovej pomoci.


Návrat späť