05. 03. 2014

Pôstna krabička pre Afriku

Podporiť Charitu môžete okrem tradičnej jarnej zbierky aj formou Pôstnej krabičky pre Afriku, ...

 

 

ktorou sa Slovenská katolícka charita snaží upozorniť na potrebu solidarity s deťmi postihnutými vírusom HIV a chorobou AIDS v africkej Ugande.

Symbolom pomoci týmto chorým deťom je malá pôstna krabička, ktorú Charita distribuovala spolu s informáciami o svojej činnosti do viac ako 600 farností na celom Slovensku. Vďaka vašej štedrosti sa v minuloročnej kampani vyzbieralo viac ako 120 000 eur, ktoré SKCH použila na prevádzku sirotinca Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a iné projekty na severe Ugandy. Dnes tak vďaka dobrodincom zo Slovenska pomáha viac ako 170 deťom.

Viac informácií: 

 Návrat späť