28. 07. 2021

Pomoc na Morave

Tornádo na Morave alebo iné náhle živelné pohromy nám občas akoby chceli pripomenúť naliehavosť lásky, pre ktorú je potrebné nanovo sa rozhodovať v každej prítomnej chvíli života.
„Minulosť ponechajme Božiemu milosrdenstvu a budúcnosť jeho Prozreteľnosti. Iba v prítomnosti je to, čo je v našich rukách," povedal sv. Páter Pio.
Dvaja zamestnanci Diecéznej charity Žilina, Tomáš a Vlado, nechali kus srdca a tiež svoj pot v horlivej pomoci našim susedom v Moravskej Novej Vsi. Po ničivom tornáde z 24.6.2021 odpratávali z okolia kostola a fary suť, v celej oblasti bolo roboty „ako na kostole". Vďaka pomoci vznikli aj osobné priateľské vzťahy. Miestny pán farár, otec Marián Kalina, rodák zo Žiliny, a tiež obyvatelia, ktorých nešťastie pripravilo o strechu nad hlavou, sú vďační za každú modlitbu či iný druh pomoci.
Návrat späť