27. 02. 2014

Pomáhame susedom na Ukrajine

Slovenská katolícka charita sa pripojila k ďalším organizáciám v rámci siete Caritas Europa, ktoré sa mobilizujú na pomoc Ukrajine
a vyčlenila 3000 eur na pomoc Ukrajine. Nemecká charita prisľúbila 50-tisíc eur, Charita Česká republika 7000 eur a prispeje aj Španielska katolícka charita. Finančná pomoc je určená najmä na nákup zdravotníckeho materiálu a zriadenie mobilných nemocníc.Slovenská katolícka charita vyslala humanitárneho pracovníka do Kyjeva dňa 24.februára 2014. Cieľom jeho návštevy sú stretnutia s predstaviteľmi charitných organizácií, ktoré pomáhajú obyvateľom Ukrajiny, ktorí sa v dôsledku nepokojov dostali do stavu núdze. Spolu s českým kolegom navštívia aj biskupa gréckokatolíckej cirkvi, ktorá prichýlila v prízemných priestoroch svojej katedrály takmer tisícku ľudí, ktorí prišli do Kyjeva demonštrovať z okolitých regiónov a okrem ubytovania im poskytovala aj stravu.
Viac info o možnostiach pomoci tu.


Návrat späť