19. 02. 2016

Podeľme sa! 2016

Podeľme sa! vo Svätom roku milosrdenstva 2016 v pôstnom období od 10. februára do 27. marca 2016 vo farnostiach, 
spoločenstvách, spolkoch i rodinách na celom Slovensku. Podujatie sa koná s požehnaním všetkých diecéznych biskupov. Zbierka je registrovaná na Ministerstve vnútra SR.

Podstatou podujatia je delím sa - nedávam almužnu.

Výťažok sa použije na zriadenie Centra pre obnovu rodiny v Bratislavskom regióne, ktoré bude poskytovať odbornú pomoc a prístrešie tehotným ženám, ženám s nechceným tehotenstvom, matkám s malými deťmi a rodinám v krajnej životnej núdzi.


Farnosť Dobrého Pastiera Žilina-Solinky organizuje už po siedmykrát podujatie Pôstna polievka. V tomto roku to bude v nedeľu 12. marca 2016 v priestoroch farnosti a CVČ Strom na Solinkách. Podujatie sa koná s požehnaním otcov biskupov. Zbierka je registrovaná na MV SR.

Podstatou podujatia je solidarita s tými, ktorí sa ocitli na pokraji núdze a potrebujú pomoc. Hlavná myšlienka je:

Nedávam almužnu, ale sa podelím s tými, ktorí to najviac potrebujú. Odpustím si sviatočný nedeľný obed, a peniaze venujem núdznym.

Výťažok v tomto roku je venovaný na obnovu Centra pre obnovu rodiny, ktorý bude poskytovať prístrešie ženám a matkám s malými deťmi, ktoré sa ocitli v núdzi.


podelme sa 1.JPG podelme sa 2.JPGNávrat späť