11. 05. 2018

Opäť odovzdávame potravinové balíčky

Od 9. mája do polovice júna 2018 distribuujú opäť sociálni pracovníci Diecéznej charity Žilina potravinové balíčky v 6 okresoch pre takmer 1000 prijímateľov pomoci. 
Všetci prijímatelia pomoci boli oslovení a vyzvaní na prevzatia 13,5 kg balíčka so základnými trvanlivými potravinami. Do konca roka 2018 prebehnú ešte 2 kolá distribúcie. Viac informácií nájdete na www.potravinovapomoc.sk.

Návrat späť