04. 04. 2014

O charitnej službe v Petroviciach

Projekt Mosty charity zameraný na propagáciu charitnej služby a vznik farských charít zavítal 
dňa 25. marca 2014 do farnosti Petrovice. Po svätej omši sa cca. 30 zúčastnených dozvedelo o aktivitách Diecéznej charity Žilina a o možnosti zapojenia sa do charitnej služby vo farnosti. V návštevách farností budeme ďalej pokračovať v tomto roku.

Návrat späť