08. 09. 2017

Nádej hoc malá, zelená sa

Už tretí krát sme sa zapojili do žilinského komunitného festivalu INTER NOS – Medzi nami.
Štvrtkový deň (7.9.2017) na Mariánskom námestí sa niesol v duchu "Máme zelenú". Aj naše dva stánky sa zazelenali v duchu "nádej, hoc malá zelená sa". Nádej pre núdznych ľudí, o ktorých sa staráme ešte stále existuje. Hľadáme spolu s nimi chuť nanovo vstať, nevzdávať sa a kráčať životom ďalej. Aktivity pre najmenších v našom stánku ponúkali pre účastníkov festivalu sociálni pracovníci a klienti Domu charity sv. Vincenta v Žiline.
 
Komunitný festival chce poukázať na silné stránky všetkých ľudí, podporiť vzájomné porozumenie medzi nimi bez rozdielu a veselou formou pripomenúť, že všetci tvoríme komunitu a len spolu dokážeme oceniť rôznorodosť a učiť sa z nej.Návrat späť