11. 05. 2018

Na Horu Živčák z Domu charity sv. Kamila

Na sviatok Nanebovstúpenia Pána 10. mája 2018 putovali seniori z Domu charity sv. Kamila na horu Živčák.
Známe mariánske pútnické miesto na rozhraní obcí Korňa a Turzovka obsadila okrem nás aj tisícka detí z cirkevných škôl Žilinskej diecézy. V radostnej atmosfére sme spoločne s otcom biskupom Tomášom slávili svätú omšu v kostole Panny Márie Matky Cirkvi. Po balíčkovom obede sme si oddýchli v tichom prostredí lesa, pri prameňoch a spokojní sme sa vrátili do Žiliny.

Návrat späť