20. 11. 2020

Jesenná zbierka na Charitu

  • v kostole na bohoslužbách v prvú adventnú nedeľu
  • finančným príspevkom na IBAN: SK55 0900 0000 0051 4610 5190, variabilný symbol: 111 (Slovenská sporiteľňa)
  • poštovou poukážkou, ktorú nájdete v kostoloch vo vašich farnostiach
  • pomocou QR kódu vo Vašom Smartbankingu:Návrat späť