17. 10. 2017

Františkova šiška alebo Týždeň kresťanskej kultúry aj charitne

V rámci Týždňa kresťanskej kultúry sme 4. októbra 2017 prezentovali charitné služby a pomoc núdznym na Mariánskom námestí v Žiline. 
V charitnom stánku si mohli návštevníci pozrieť rôzne výrobky (sviece, košíky a i.), ktoré zhotovili šikovné ruky počas tvorivých dielní v zariadeniach. Mnohých darcov sme odmenili chutnou nutelovou a ovocnou šiškou. Tá dostala prívlastok Františkova, kedže podujatie sa konalo v deň sviatku sv. Františka z Assisi.

Návrat späť