20. 03. 2014

Farská charita Kysucké Nové Mesto spája seniorov

Po prvýkrát sa 11. marca 2014 v Kysuckom Novom Meste uskutočnilo stretnutie seniorov

Po prvýkrát sa 11. marca 2014 v Kysuckom Novom Meste uskutočnilo stretnutie seniorovpod záštitou farskej charity. V pastoračnom centre farnosti sv. Jakuba si pre nich pripravili vystúpenie malé mažoretky, ktoré vyčarili úsmev nielen starším. Po duchovnom povzbudení p. dekana Petra Holbičku a p. farára Jána Uskobu sa rozprúdili vzájomné rozhovory pri čaji a káve. Na záver vedúca farskej charity Paula Vojčíková informovala všetkých o najbližších plánovaných aktivitách. Veríme, že podobných príležitostí na spoločné stretnutia bude v tomto roku viac.

Farská charita Kysucké Nové Mesto začala svoju činnosť v roku 2001 a zameriava sa na materiálnu a finančnú pomoc núdznym, osamelým, starým, chorým a sociálne odkázaným rodinám. Nemenej dôležitá je aj morálna a duchovná podpora, ktorú poskytujú dobrovoľníčky farskej charity.Návrat späť