24. 11. 2023

Edukácia k láske a štedrosti

CZŠ s MŠ Dobrého pastiera zapojila deti do pomoci chudobným

Ľudia trpiaci zimou a hladom dostanú od detí zo školského klubu 244 polievok "vifoniek” a k tomu 305 dobošiek či keksíkov.

Deti z CZŠ s MŠ Dobrého pastiera sa s veľkou radosťou zapájali v termíne 10. až 17. novembra 2023 do Zbierky pre chudobných. Nie je to prvýkrát, opakovane a vždy s novou kreativitou vymyslia niečo originálne, čím ľudí prichádzajúcich do Charity pre pomoc nanovo obdarujú a nanovo prekvapia 

Áno, láska je vynaliezavá, neunaví sa ustavičným dávaním…

Obrovská vďaka, deti, nech Pán vyleje na vás svoje milosti a žehná vás 

Ďakujeme, milé pani vychovávateľky a ostatní zamestnanci školy, že deti so zanietením edukujete k vnímavosti na potreby iných, k štedrosti, k láske.

Ako gesto uznania získavate od Diecéznej charity Žilina edukát z hliny, symbol edukácie k hodnotám a charitnej láske.

Ďakujeme! Deti Žilinskej diecézy, potešujete Ježišovo srdce Žilinská diecéza. Krásny spôsob oslavy Svetového dňa chudobných, Svätý Otec František vyzýva: "Nikdy neodvracaj svoju tvár od chudobného.” https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20231110040
Návrat späť