13. 10. 2020

Diecézna charita Žilina ponúka pracovné miesto

Diecézna charita Žilina ponúka pracovné miesto: CHARITATÍVNO-SOCIÁLNY PRACOVNÍK

Miesto výkonu práce: Dom charity sv. Vincenta, Predmestská 12, Žilina

Práca na pracovnú zmluvu dobu neurčitú (iba nočné služby, aj vrátane víkendov)

Mzda: 696 € mesačne + príplatky

Požiadavky:

 • stredoškolské vzdelanie
 • vzťah k práci so špecifickou skupinou klientov (ľudia v núdzi a bez domova)
 • kresťanské a sociálne cítenie
 • dobré organizačné a komunikačné schopnosti, aktívne pracovné nasadenie
 • odolnosť voči stresu, asertívne správanie

Stručný popis práce:

 • výkon práce v sebe zahŕňa priamy kontakt s klientom v nocľahárni pre mužov
 • zabezpečuje prevádzku v nocľahárni až do uzatvorenia v ranných hodinách
 • poskytovať základné sociálne poradenstvo
 • zabezpečovať prvé poskytnutie sociálnej pomoci ľuďom bez domova a ľudom v kríze
 • vedenie dokumentácie o klientoch
 • zodpovednosť za vedenie dokumentácie
 • samostatný výkon odborných činností

Žiadosť a životopis zasielať poštou alebo e-mailom do: 1. 11. 2020.

Kontakt:

Diecézna charita Žilina, Predmestská 12, 010 01 Žilina

tel.: 041/ 723 12 34, e-mail: charitaza@gmail.com

Kontaktovať budeme iba tých uchádzačov, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky.Návrat späť