11. 12. 2017

Deň farskej charity v Bytčici

Dňa 26.novembra 2017 pripravila Farská charita Bytčica prezentáciu výrobkov svojich farníkov spojenú s ich predajom. 
Uvedená akcia sa konala pred kostolom sv. Imricha v Bytčici. Nálada bola výborná a i napriek chladnému počasiu sa ľudia po sv. omši zastavili a výrobky si kupovali. "Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí kúpou výrobkov a tiež finančným darom prispeli k činnosti farskej charity. Finančné prostriedky budú použité na spoločenské akcie vo farnosti, na zakúpenie potravín sociálne slabým rodinám, na pápežské misijné diela a pod. Veríme, že podobné akcie farskej charity prispejú k rozvíjaniu a upevňovaniu vzťahov vo farnosti." povedala Viera Janurová, dobrovoľníčka farskej charity Bytčica.Návrat späť