06. 11. 2018

Charitné turné vo Varínskom dekanáte

Dňa 22. októbra 2018 sme navštívili farnosť Varín. 
Spoločne sme slávili eucharistiu a prosili sme o požehnanie pre ľudí, ktorí by boli ochotní zapojiť sa do služby v tomto dekanáte. Po svätej omši nasledovala prezentácia o pomoci druhým prostredníctvom dobrovoľníctva vo farskej charite. V každom dekanáte v našej diecéze existuje aspoň jedna farská charita, okrem varínskeho dekanátu. Veríme, že aj na tomto území sa čoskoro nájdu odvážni ľudia.

Návrat späť