02. 10. 2018

Charitné turné pokračuje

V jeseni pokračuje Diecézna charita Žilina v návšteve dekanátov a spoločnej modlitbe za charitné dielo v Žilinskej diecéze. 
Dňa 25. septembra 2018 sme navštívili dekanát Bytča. Vo farskom kostole Všetkých svätých v Bytči sme spoločne slávili Eucharistiu s prosbou o požehnanie ľudí ochotných zapojiť sa do služby. Vrámci prezentácie charitných služieb sme bližšie predstavili 2 farské charity, ktoré v dekanáte pôsobia – FCH Petrovice a FCH Kolárovice. Tešíme sa z prejaveného záujmu miestnych farníkov o pomoc druhým.

Návrat späť