07. 03. 2018

Angelikine životné jubileum

V Dom charity sv. Kamila v Žiline bol 6. marec 2018 dôvodom na oslavu. Pani Angela sa dožila krásnych 96 rokov! 
K tomuto krásnemu životnému jubileu jej srdečne blahoželáme. "V našom zariadení pre seniorov býva Angelka posledných 5 rokov. Je spokojná, rada sa modlí a zaujíma o mnoho vecí. Má výbornú pamäť, čo je v jej veku obdivuhodné", potvrdila vedúca zariadenia Mgr. Katarína Bobuľová.

Návrat späť