22. 01. 2020

Advent a Štedrá večera v Centre pre deti a rodiny

Adventné prežívanie v CDR už tradične vrcholí slávením Štedrej večere, ktorej predchádzajú prípravy. 

Deti a vychovávatelia vyrábajú vianočné pozdravy, ktoré zasielame dobrodincom ktorí nám pomáhajú a s nami spolupracujú. Slávnostne vyzdobíme celé zariadenie – stromčeky, adventné vence a sviečky.

Súčasťou adventných príprav v zariadení je aktivita detí – vzájomné obdarovanie sa medzi deťmi a zamestnancami, kedy náhodným výberom darca pripraví darček pre konkrétneho človeka. Milú drobnosť, maličkosť, ktorá poteší.

K tradícii patrí aj Betlehem v kaplnke zariadenia, pri ktorom sa stretávame na modlitbu. S blížiacimi sa sviatkami tety s deťmi pečú vianočné pečivo, koláčiky. Rozvoniava celé zariadenie a deti sa tešia na darčeky od Ježiška, ktoré si nájdu pod vianočným stromčekom. Atmosféra štedrej večere je mimoriadna, slávnostne prestretý stôl, oplátky, med a kapustnica sú neodmysliteľnou súčasťou. V regióne Považskej Bystrice sa pečú osúchy plnené zemiakovou kašou – miestna špecialita, ktoré sa podávajú ku kapustnici. Nesmie chýbať zemiakový šalát a vyprážaná rybka. Slávnostnú atmosféru dotvára program večera – piesne, koledy sprevádzané gitarou a deti si pripravujú prekvapenie v podobe vystúpenia koledníkov.

Štedrá večera začala návštevou skautov, ktorí nám priniesli Betlehemské svetlo ako symbol narodeného Ježiša.

Stôl sme prestreli 56 miest – pre detí, zamestnancov a pozvaných hostí. Pozvanie prijal i otec biskup Tomáš Galis . Prihovoril sa všetkým prítomným, požehnal nám jedlo a každému udelil sladké „medové" otcovské požehnanie na čelo. „Aby sme boli dobrí ako tento med". Povzbudil nás láskavým slovom, požehnal našu službu, námahu a poprial nám hojnosť Božích milostí, požehnania, zdravie a radosť. Po príjemnom vystúpení našich „krojovaných koledníkov" a spoločne s nimi sme si zaspievali „Tichú noc".

Pre prežívanie detí má tento slávnostný deň mimoriadny význam. Nakoľko ho nemôžu prežívať so svojimi blízkymi v rodine, so súrodencami, a možno nikdy ani neprežili, preto sa snažíme vytvoriť atmosféru prijatia, lásky a spolupatričnosti ako rodiny. Deti sa veľmi tešia na Štedrý deň. Slávnostné oblečenie a zasadnú k Štedrovečernému stolu. „Dospelejšie deti „ obsluhujú….

Po skončení príde Ježiško, zazvoní zvonček a deti s radostne utekajú k darčekom. Teta vedúca rozdáva darčeky….

Detský charitný dom Považská Bystrica poskytuje prijatie a starostlivosť zvereným deťom a mladým dospelým už od roku 1992. Od 1.augusta 2019 transformáciou ako Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho.Návrat späť