01. 06. 2016

7. ročník zbierky školských pomôcok

Podporte vzdelávanie detí počas 7. ročníka zbierky školských pomôcok!
Pomôžte znevýhodneným školákom na Slovensku pripraviť sa na nový školský rok, a získať tak šancu na plnohodnotné vzdelanie a lepšiu budúcnosť. Zapojte sa do zbierky školských pomôcok. Prineste nové, ale i použité, no stále funkčné, perá, farbičky, pravítka, zošity, školské tašky, prípadne iné veci, ktoré môžu deti v škole využiť. Pomôžete tak študovať deťom zo sociálne slabších rodín, krízových centier, či detských domovov.

Školské pomôcky môžete prinášať od 1. júna do 19. augusta 2016.

Viac informácií na http://www.charita.sk/pomocky/

V Žilinskej diecéze sú tieto 2 zberné miesta:
  • Diecézna charita Žilina - Predmestská 12, Žilina (pondelok - piatok 8.00 h -15.30 h)
  • Dom charity sv. Krištofa - Kollárova 24, Martin (pondelok - piatok 8.00 h - 15.00 h),


Návrat späť