Zo života farností

Farníci z Višňového v Lurdoch a vo Fatime
Farníci z Višňového v Lurdoch a vo FatimePo Púti mužov 3. septembra sa vybrali na ďalekú púť, na ktorej precestovali viac ako 7500 km.
Prvý Kresťanský futbalový klub
Prvý Kresťanský futbalový klubDomka Žilina v spolupráci so saleziánmi otvorí prvý Kresťanský futbalový klub ...
12. ročník futbalového turnaja kysuckých min ...
12. ročník futbalového turnaja kysuckých miništrantov o pohár sv. Bartolomeja29.8.2012 sa v športovej hale pratex v Čadci uskutočnil uz dvanásty ročník bartolomejského miništrantského futbalového turnaja miništrantov z Čadce a okolitých farností. V dvoch kategóriách - do štrnásť a od pätnásť rokov súťažili miništranti z Čadce mesta, Kýčerky, Milošovej, Snežnice, Krásna nad K ...
Čadca na prvom medzinárodnom kongrese  H ...
Čadca na prvom medzinárodnom kongrese Hnutia Žíznim v Ríme V dňoch 2 - 5.8. 2012 sa konal pod záštitou Otcov Misionárov lásky v Ríme prvý medzinárodný kongres Hnutia Žíznim. Kongres bol vedený P. Petrom Kučákom a laikmi z rôznych krajín spoluzodpovedných za Hnutie Žíznim v Európe. Na kongrese sa zúčastnili laické skupiny Hnutia Žíznim z Írska, Anglicka, ...
20. výročie posviacky filiálneho kostola na K ...
20. výročie posviacky filiálneho kostola na KorchániV sobotu 14. júla si veriaci v Rakovej na Korcháni pripomenuli 20. výročie posviacky svojho filiálneho kostola, ktorý je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Hlavným celebrantom slávnostnej liturgie bol kancelár biskupského úradu Mons. Michal Baláž. V homílii všetkým prítomným zdôraznil slová apoštola ...
Výročná slávnosť posviacky Barokového skvos ...
Výročná slávnosť posviacky Barokového skvostu v Žiline„Všemohúci Bože, pre tvoju dobrotu môžeme každoročné sláviť deň posvätenia tohto chrámu".Aj týmito slovami modlitby sme si v piatok 27. júla 2012 pripomenuli výročnú slávnosť konsekrácie barokového skvostu Františkánskeho chrámu svätej Barbory v Žiline. V tomto roku slávime 178. výročie. 27. júla 18 ...
Sverepec – nová farnosť Žilinskej diec ...
Sverepec – nová farnosť Žilinskej diecézy6. júla 2012 bola zriadená nová Farnosť Sverepec
Strana: ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ...
Strana 17 z 31