05. 11. 2013

Živá Krížová cesta v meste

Podľa pradávnej tradície Cirkev na Veľký piatok (02.apríla 2010) neslúži sv. omšu. V tento deň, keď bol obetovaný Kristus, Cirkev rozjíma o umučení a smrti svojho Pána a uctieva si kríž...

Podľa pradávnej tradície Cirkev na Veľký piatok (02.apríla 2010) neslúži sv. omšu. V tento deň, keď bol obetovaný Kristus, Cirkev rozjíma o umučení a smrti svojho Pána a uctieva si kríž. Slávenie Pánovho utrpenia a smrti sa koná okolo pätnástej hodiny. Toto slávenie má tri základné časti: liturgiu slova, poklona krížu a sv. prijímanie.

Súčasťou pôstneho obdobia býva Krížová cesta, ktorá sa vo farnosti Čadca - mesto koná v piatok a v nedeľu. Na Veľký piatok býva Krížová cesta o 9:00 a má slávnostnejší charakter.
V niektorých mestách na Slovensku, býva na Veľký piatok Krížová cesta vonku a prečítané texty sú predstavené živými osobami v dobovom oblečení. Najbližšie býva takáto krížová cesta v Žiline.

S myšlienkou, usporiadať podobnú krížovú cestu v Čadci sa začali zaoberať kapláni spolu s dekanom pri pravidelných poradách o aktivitách farnosti.

„Plánovali sme oživiť tento kresťanský obrad scénami, ktoré by znázorňovali charakter jednotlivých zastavení Ježiša Krista počas cesty smerujúcej k jeho usmrteniu ukrižovaním."
Trasa Krížovej cesty mala viesť od Kostola sv. Bartolomeja, popred Mestský dom smerom na Palárikovu ulicu- pešiu zónu až ku cintorínu, kde mala byť ukončená. Okrem divadelných príkladov utrpenia Ježiša Krista mali byť súčasťou krížovej cesty aj piesne, modlitby a rozjímanie, ktoré sú podstatnou časťou pobožnosti. Autorom použitého textu Krížovej cesty je terajší sv. otec Benedikt XVI. Text napísal ešte ako kardinál a bol použitý pri Krížovej ceste v roku 2005 v Rímskom koloseu.

Biblické postavy hrali birmovanci v dobových kostýmoch, ktorí tvorili živé súsošie štronzo vždy počas čítania jednotlivých zastavení.

Hoci počasie neprialo, krížová cesta sa zrealizovala so všetkým čo ku nej patrilo. Nie však na verejnom priestranstve, ale priamo v areáli kostola sv. Bartolomeja v Čadci. V priebehu 90 minút mali veriaci možnosť započúvať sa do textov Krížovej cesty v podaní členov z Hnutia kresťanských spoločenstiev rodín a pozrieť si 14 zastavení Svätej cesty, ktorú dramaticky znázornili mládežníci.

 

 Návrat späť