05. 11. 2013

Z tmy do svetla - Komunita Cenacolo v Čadci

Štyria sympatickí mladí chlapci z Komunity Cenacolo prišli vydať svedectvo svojho života závislosti na drogách a alkohole ...

Štyria sympatickí mladí chlapci z Komunity Cenacolo prišli vydať svedectvo svojho života závislosti na drogách a alkohole mladým ľuďom z Čadce v dňoch 23. - 25. 1. 2013.

Nikto nemôže vydať väčšie svedectvo závislosti ako ten, ktorý sám tým prešiel. Cestu z tmy do svetla zaujímavými a oslovujúcimi osobnými príbehmi dvoch Talianov a dvoch Slovákov si mohli vypočuť študenti Združenej strednej školy Hotelových služieb a obchodu v Čadci, Gymnázia v Čadci, ale aj dievčatá z internátu Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti v Čadci. Chlapci z komunity zavítali aj do Domu charity sv. Gianny, kde sa stretli s ľuďmi bez domova, medzi ktorými je aj veľa závislých mladých ľudí. Vyvrcholením programu bolo stretnutie v Dome kultúry v Čadci, kde okrem štyroch chlapcov prišli aj rodičia závislých detí z Popradu a z Levíc. Z Piešťan prišiel aj MUDr. Ivan Mendl, ktorý priviedol Komunitu Cenacolo na Slovensko a už 17 rokov pomáha závislým deťom a hlavne rodičom. Všetci vydali osobné svedectvá asi dvesto mladým ľuďom a rodičom. Celé stretnutie hudobne sprevádzala hudbou gospelová kapela Tobi.

Pani Katarína Melicháčova spolu s kaplánom Mgr. Pavlom Klimekom a s Hnutím Žíznim sa podujali zorganizovať stretnutie s Komunitou Cenacolo a pomôcť tak strateným mladým ľuďom, ale aj rodičom vyjsť zo začarovaného bludného kruhu tmy závislosti a tým je návrat k Bohu, návrat ku Svetlu. Títo chlapci boli svetlom pre mnohých, nie len pre závislých. Ich pokora a jednoduchosť nás nútila zamyslieť sa nad sebou. Veľmi sa tešíme, že spolupráca s Komunitou Cenacolo nekončí, už o dva mesiace sa vrátia naspäť, aby pokračovali vydávaním osobného svedectva dotyku živého Boha v ich živote.

Katarína Melichačova a Mgr. Pavol Klimek

 Návrat späť