05. 11. 2013

Veni Sancte v Martine

Vo farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Martine-Severe sa 2. septebra uskutočnila slávnostná svätá omša a vzývanie Ducha Svätého Veni Sancte, pri ktorej žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis otvoril nový školský rok 2010/2011 ...

Vo farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Martine-Severe sa 2. septebra uskutočnila slávnostná svätá omša a vzývanie Ducha Svätého Veni Sancte, pri ktorej žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis otvoril nový školský rok 2010/2011 pre Cirkevnú základnú školu s materskou školou Antona Bernoláka v Martine. V školskom roku 2010/2011 táto Cirkevná škola slávi 20 výročie svojho vzniku.

Mons. Tomáš Galis v príhovore povedal: "Katolícka škola je výrazom tvorivej sily miestnej cirkvi ponúknuť spoločnosti konkrétny výchovný zámer a dielo. Keďže je školou miestnej Cirkvi, preto v Cirkvi má svoju vlastnú právnu subjektivitu, z čoho vychádza, že je autonómna. Jej samostatnosť však nemôže byť postavená do protikladu s činnosťou farnosti, alebo diecézy. Spolu s nimi zdieľa spoločný základný cieľ: kresťanskú dospelosť mládeže spolu s ľudskou zrelosťou." Biskup Galis pedagógom aj rodičom pripomenul, aby milovali Ježiša, aby mali pre neho v srdci miesto aby ich život nebol prázdnym životom, ale životom zodpovednosti, príkladu a lásky.

Na svätej omši sa zúčastnili žiaci Cirkevnej školy, pedagógovia, rodičia, ako aj kňazi z blízkeho okolia.

Informoval Pavol Pečko

 Návrat späť