14. 12. 2021

V Žiline sa online školilo o online pastorácii

Jednodňový kurz pre farnosti a spoločenstvá, ktoré hľadajú inšpiráciu v nových formách pastorácie a evanjelizácie, 

sa uskutočnil 11. decembra 2021. Vysielalo sa naživo z Farnosti Dobrého Pastiera Žilina – Solinky, ktorá podujatie spoluorganizovala so Žilinskou diecézou a Inštitútom Communio.

Školenie moderoval miestny farár Dušan Pecko. V úvodnom slove všetkých privítal a prihovoril sa diecézny biskup Mons. Tomáš Galis a riaditeľ Inštitútu Communio Zdeno Pupík. Nasledovali prednášky o dôležitosti online pastorácie (Jozef Možiešik), technickom zabezpečení na online prenosy (Jakub Krcho), predstavené boli online kurzy Alfa a Manželské večery (Peter Martinek), online chvály (Marián Gašper), nový program pre birmovancov Vyvolený (Jaroslava Pytelová), kurzy pre snúbencov a motivačné prednášky pre manželov Amoris (Roman Seko), ako blogovať (S. Františka Čačková, OSF), farskú aplikáciu predstavil jej autor Dušan Pecko a o aktuálnosti diecézneho časopisu Naša Žilinská diecéza hovoril Dušan Václav.

Podnetov i materiálu bolo dnes v niekoľkých hodinách ponúknutého mnoho, no ponuka ako využiť existenciu digitálneho kontinentu tu nekončí.

Materiály budú dostupné na online.farnost.org a na tomto mieste budú postupne pribúdať aj videá a postupy ako konkrétne niektoré z dnes odprezentovaných tém použiť vo farnostiach, spoločenstvách, či iných formách osobnej evanjelizácie.

-fc-Návrat späť