07. 06. 2017

V malej dedine v srdci Európy postavili most komunikácie a priateľstva

V súčasnej dobe intolerancie spôsobenej najmä kultúrnymi rozdielmi, dokázali v malej dedine v srdci Európy – na Slovensku, zrealizovať projekt obnovy neskorobarokovej sochy, ktorá dokázala spojiť národy a vierovyznania.

Touto obcou je Divina s približne 2400 obyvateľmi, ktorá patrí do okresu Žilina. Ide o sochu svätého Jána Nepomuckého, ktorý sa teší úcte v mnohých krajinách. Projekt obnovy divinskej sochy svätého Nepomuka, Národnej kultúrnej pamiatky Slovenska, vznikol z iniciatívy architekta Mareka Sobolu, PhD. a bol zrealizovaný pod záštitou Veľvyslanectva Nemeckej Spolkovej republiky na Slovensku.

Doteraz neznámy príbeh sochy svätého Jána Nepomuckého v Divine nám odhaľuje kanonická vizitácia divinskej farnosti z 1. septembra 1828, kde sa dozvedáme rok vzniku sochy – 1796. Svätý Ján Nepomucký, tento český svätec, zomrel mučeníckou smrťou. Jeho umučené telo bolo zviazané a vhodené do rieky Vltavy. O 429 rokov sa mu to v Divine stalo opäť. Ako uvádza spomínaná kanonická vizitácia, sochu v roku 1822 poškodila masívna povodeň. Vtedy ju podmyla a zobrala voda a objavili ju až o niekoľko dní neskôr – bez hlavy. Našťastie Nepomuka vzápätí opravili. Počas storočí bol niekoľko krát premaľovaný a obnovovaný. Keď si ho v roku 2016 prevzali reštaurátori, po očistení bola naozaj zreteľne viditeľná ryha okolo celého krku – jasný znak, že hlava bola zhotovená nanovo. I keď už o poznanie menej šikovným majstrom ako pôvodná socha. Možno nejakým ľudovým remeselníkom, ktorý nemal až také umelecké cítenie ako neznámy barokový kamenársky majster.

Svätý Ján Nepomucký je jeden z najviac zobrazovaných svätcov v areáli bývalej Habsburskej monarchie a takmer v každej obci na Slovensku a Českej republike je naň zachovaná pamiatka (najčastejšie ide o sochy). Možno však konštatovať, že divinský Nepomuk je tak trochu výnimočný. Napĺňa totiž svoj odkaz aj po 624 rokoch od jeho mučeníckej smrti – ako patrón mostov a komunikácie dokázal, že môže spájať aj v súčasnosti. A to aj národy rôznych vierovyznaní a kultúr. Toho je naozaj hmatateľným dôkazom.

Je nemožné vymenovať všetky patrocínia svätého Jána Nepomuckého, jeho sochy a iné pamiatky sú po celom svete. Skutočnosť, že svätého Nepomuka nájdeme aj v menej očakávaných lokalitách, iba potvrdzuje jeho univerzálnu úctu. Svätý Ján je patrónom spovedníkov, kňazov, námorníkov, pltníkov, mlynárov a ochranca pred potopou či chorobami jazyka. Je spolupatrónom Českej republiky a Bavorska. Množstvo kostolov a kaplniek mu zasvätili nielen v strednej či západnej Európe. Kostoly a kaplnky svätého Jána Nepomuckého sú v Nemecku, Česku, Poľsku, Taliansku, Slovensku, Rakúsku, Srbsku a Maďarsku. Jeho úcta je rozšírená aj v Španielsku (od 16. mája 1758 je svätý Ján Nepomucký patrónom Španielskej námornej pechoty – Infantería de Marina). Mimo Európy sú mu kostoly a kaplnky zasvätené najmä v Kostarike, Kolumbii, Paraguaji, Argentíne, na Filipínach či v USA. Dal tiež názov mnohým sídlam v Latinskej Amerike.

Partneri, ktorí boli autorom projektu oslovení k spolupráci, majú vždy buď nejakú súvislosť so svätým Jánom Nepmuckým, alebo so Slovenskom. Projektu sa dostalo tej cti, že jeho spolupatrónmi a podporovateľmi sú Jeho Veličenstvo Norodom Sihamoni, kambodžský kráľ a Jeho Veličenstvo Simeon II., posledný bulharský cár. Donormi projektu sa okrem Žilinskej diecézy stali: Jeho Kráľovská Výsosť František, vojvoda Bavorský, Rytiersky rád Božieho hrobu (Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani – OESSH), Rytiersky rád krížovníkov s červenou hviezdou, jediný katolícky cirkevný rytiersky rád českého pôvodu (Ordo militaris Crucigerorum cum rubea stella in pede pontis Pragensis – O.Cr), ďalej Metropolitná kapitula u svätého Víta v Prahe, ktorá je vlastníkom hrobu tohto svätca a mesto Nepomuk – rodisko svätého Jána Nepomuckého. Z domácich partnerov projekt podporili obce Divina, Divinka–Lalinok a Svederník. Projekt významne podporili taktiež tieto inštitúcie: Kysucké múzeum v Čadci, Servare et Manere, o.z., Nadácia Kia Motors Slovakia, HPR kámen, s.r.o., RBR ing., s.r.o., RBR Betón, s.r.o., Urbár Lúky, Urbár p. s. Lalinok, Združenie lesov p. s. Lalinok a Urbár Divina, vrátane neznámych darcov.

Slávnostná svätá omša v divinskom Kostole svätého Ondreja, ktorý bol zaplnený do posledného miesta, začala v piatok 2. júna 2017 o 16:00 hod. Po svätej omši sochu na novom podstavci odhalil Joachim Bleicker, veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku spolu so starostom Diviny Emilom Molkom a autorom projektu Marekom Sobolom. Následne ju požehnal Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Stalo sa tak až po vyše 190. rokoch od jej obnovy, keď ju poškodila povodeň. Slávnosti sa okrem diecézneho biskupa, nemeckého veľvyslanca a kancelára žilinskej kúrie zúčastnili aj pozvaní partneri. Pred samotným požehnaním Marek Sobola pripomenul, že všetkých, ktorí sa podieľali na obnove sochy svätého Jána Nepomuckého zahrnul do svojich modlitieb pápež Benedikt XVI. Tak isto odovzdal poďakovanie Horsta Lorenza Seehofera, ministerského predsedu Bavorska a preláta Jiřího Hladíka O.Cr. všetkým, ktorí sa na projekte podieľali. Odovzdal tiež v mene Livie Klausovej, veľvyslankyne Českej republiky na Slovensku, jej osobitný pozdrav všetkým zúčastneným na slávnosti. Po odhalení a požehnaní sochy nasledovala vernisáž, kde boli na paneloch predstavení všetci partneri obnovy pamiatky.

K príležitosti požehnania a odhalenia sochy vznikla aj odborná publikácia Príbeh svätojánsky, Socha svätého Jána Nepomuckého v Divine, ktorú napísal Marek Sobola spolu s kolektívom ďalších autorov. Táto kniha okrem životopisu svätého Jána Nepomuckého približuje tiež podobné pamiatky v bližšom okolí Diviny. Nie je to ucelená vedecká a historická štúdia o Jánovi Nepomuckom, ale vďaka svojmu obsahu pomôže pochopiť, ako sa aj v súčasnosti môže naplniť odkaz stredovekého mučeníka, ktorého viac menej všedná plastika dokázala prekročiť hranice jednej obce na severozápade Slovenska. Publikácia má resumé v nemeckom, anglickom, bulharskom a khmérskom jazyku a na vernisáži bola slávnostne uvedená do života posypaním divinskou zeminou. Autor knihu venoval jednému s patrónov, Jeho Veličenstvu Simeonovi II. k jeho 80. narodeninám, ktoré oslávi 16. júna 2017. Slovenská pošta vydala k tejto príležitosti oficiálne poštové produkty – pečiatku, obálky a známkové kupóny.

Servare et Manere, o.z.

(neprešlo jazykovou úpravou)

FotogalériaNávrat späť