26. 02. 2024

Utrpenie a láska: Obraz Ježiša Krista v Štiavniku pripomína jeho obeť

Obraz Ježiša Krista s trňovou korunou a klincami na stole vo Farskom kostole sv. Františka Assisi v Štiavniku
 je silnou pripomienkou jeho utrpenia a lásky k ľudstvu. Počas pôstneho obdobia, ktoré je časom duchovnej obnovy a rozjímania, má tento obraz obzvlášť silný význam.
Trňová koruna a klince symbolizujú Ježišovu bolesť a utrpenie, ktoré podstúpil za naše hriechy. Jeho tvár na obraze vyjadruje pokoru a súcit, čím nám pripomína jeho nekonečnú lásku k nám.
Tento obraz nás môže viesť k hlbšiemu rozjímaniu o Ježišovej obeti a o tom, ako nám jeho smrť a zmŕtvychvstanie priniesli spásu. Môže nás tiež motivovať k tomu, aby sme nasledovali jeho príklad v láske k Bohu a k blížnym.
Ak máte možnosť, navštívte Farský kostol v Štiavniku.


Návrat späť