28. 07. 2014

Týždeň spoločných hier, modlitby aj zábavy

V dňoch 21. až 25. júla 2014 sa uskutočnil vo farnosti Sučany týždeň spoločných hier, modlitby aj zábavy.

Každý deň bolo možné zažiť niečo nové v našom farskom dvore, alebo aj vo fare, v čase od 9.00 h. do 15.00 h.

23. júla 2014 sme mali spoločný celodenný výlet na Liptov do dedinky Vlkolínec, kde sme z Ružomberka doputovali pešo. Zúčastnilo sa nás tam 40.

Vo Vlkolínci nás čakali výborné halušky s bryndzou, spoločné hry na lúke a Bohoslužba slova so sv. prijímaním v miestnom kostole Návštevy Panny Márie, ktorú viedol náš pán farár. Spoločne prežívané dni sme zakončili v piatok, keď sme sa pomocou zelených a červených stužiek vybrali hľadať kľúč, aby sme mohli otvoriť truhlicu plnú medailí a sladkostí. Ďakujeme na prvom mieste Pánu Bohu za počasie, za dobrých ľudí i za to, že sa nikomu nič vážne nestalo. Ďakujeme aj našim vedúcim Ferkovi, Zuzanke a Andrejke za rôzne hry, tance, súťaže, za obetavosť, trpezlivosť, starostlivosť i za osviežujúcu oblievačku a ďakujeme aj rodičom, že im zverili svoje deti do starostlivosti.
Návrat späť