25. 05. 2015

Turíčna vigília vo farnosti Vrútky

Farnosť Vrútky je charakteristická tým, že v nej pôsobí veľa duchovných spoločenstiev s aktívnym životom veriacich. 

Pri kanonickej vizitácii 23.4.2015 jednotlivé duchovné spoločenstvá boli vyzvané, aby s charizmami, ktoré sú im vlastné, budovali živé farské spoločenstvo. Tohtoročná turíčna vigília bola vyjadrením rôznosti chariziem a darov v spoločnom slávení Eucharistie a spoločnej oslavy Boha. Do slávenia turíčnej vigílie sa zapojila Koinonia sv. Jána Krstiteľa, Neokatechumenátna cesta, Rodinné spoločenstvá „Rozprávkový domček", Spolok katolíckeho kultúrneho domu, Ružencové spoločenstvá, Chrámový zbor, členovia mládežníckeho spevokolu, Mariánske večeradlo a Farská charita. V homílii všetky prítomné spoločenstvá p. farár vyzval k budovaniu jednej farskej rodiny v rôznosti darov a v jednote Ducha Svätého, ktorý je darcom všetkých chariziem na všeobecný úžitok Cirkvi. Po turíčnej vigílii nasledovala modlitba chvál.

Za organizátorov turíčnej vigílie Maruška Palovičová

Foto: Genero Graphic

 Návrat späť