10. 07. 2014

Tradičná cyrilo-metodská púť vrútockej farnosti

Krásna príroda Turca sa stáva už tradične na slávnosť našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda

božím chrámom do ktorého putujú veriaci vrútockej farnosti a okolia na slávnostnú svätú omšu a cyrilo-metodské posedenie pri výbornom guláši. V tomto roku sa v Jedľovinách stretlo okolo 400 pútnikov. Farár vrútockej farnosti Mons. Mgr. Jozef Petráš na tuto slávnosť v tomto roku pozval aj veriacich gréckokatolíckej cirkvi pod duchovným vedením otca Miroslava Macka a tiež farára ECAV vo Vrútkach ThDr. Mariána Krivuša s rodinou a kaplána ECAV v Sučanoch Mgr. Daniela Beňucha. Tohto ročná slávnosť, ako to povedal pán dekan Jozef Petráš, bola cestou hľadania jednoty v rôznosti. Cyrilo-metodská tradícia nás všetkých spája na ceste viery a národného povedomia. Slávnostnú svätú omšu celebroval martinský dekan Mgr. Kamil Lieskovský. V homílii poukázal na prvenstvo živej viery v živote solúnskych bratov. Živá viera aj našom živote má ovplyvňovať všetky ostatné oblasti nášho života. V závere svätej omše sa prítomným prihovoril farár ECAV ThDr. Marián Krivuš, ktorý povzbudil prítomných k prežívaniu viery najmä v rodinách. Po slávnostnom požehnaní bol pre všetkých už pripravený výborný guláš a priateľské posedenie pri príjemnej hudbe a občerstvení. Dlhoročná tradícia tohto podujatia vytvára priam rodinnú atmosféru medzi všetkými zúčastnenými. Vrútocká farnosť opäť zažila deň, ktorý jej daroval Pán na budovanie farskej rodiny. Vďaka patrí všetkým organizátorom tohto podujatia zvlášť Spolku katolíckeho kultúrneho domu, ktorý pracuje vo vrútockej farnosti.
Návrat späť