31. 07. 2015

Sviatok sv. Anny na vrchu Kýčera

Ešte pred zriadením novej farnosti sa vo Vysokej nad Kysucou udiala mimoriadne zaujímavá udalosť, ktorá celkom iste rozvírila 
každodenný život celej farnosti, ale nepochybne i širšieho okolia. Na kongregácii bytčianskeho dekanátu 18. septembra 1764 v Predmieri, sa prerokúval prípad údajného zjavenia. Pri studničke sa 12-ročnému dievčaťu z Vysokej mala zjaviť sv. Anna, na ktorej príhovor mali ľudia získať mnohé milosti, ak sa budú modliť a robiť zbožné obety. V zápisnici sa uvádza, že zvesť o tomto prípade sa rýchlo rozšírila a rozrušila aj celé okolie a ľud sa sem zbiehal po zástupoch, najmä z Moravy. Dekan so svojim sekretárom vyšetrovali záležitosť priamo na mieste a zistili, že záležitosť je celá podvodom a príčinou bola túžba po zisku. Hneď na mieste začal odhovárať prítomný ľud a dievčaťu nakázal, aby upustila od vyhlásenia svojho výmyslu, následne zakročil turzovský farár svojimi povzbudeniami, napomenutiami a nariadeniami a dievča svoje tvrdenie odvolalo. Na kongregácii boli prítomní kňazi povzbudení, aby ľud zadržali od navštevovania tohto podvodného miesta. Tradícia tohto údajného zjavenia však v obci pretrvala a v roku 1911 tu bola postavená kaplnka zasvätená práve úcte sv. Anny. (Monografia Vysoká nad Kysucou)

Každoročne sa v tejto kaplnke pri príležitosti sviatku sv. Anny koná v nedeľu o 11:00 h sv. omša, ktorú už tradične navštevuje množstvo veriacich z Vysokej nad Kysucou, ale i našich rodákov, ktorí pri tejto príležitosti navštívia svojich blízkych. Nebolo tomu inak ani v nedeľu 26. júla 2015. Sv. omša bola vyvrcholením kresťanskej púte, ktorá sa začala o 9:00 h a smerovala z centra obce až pod vrch Kýčera do kaplnky sv. Anny. Sv. omšu celebroval vdp. Peter Hrenák, farár z Vysokej nad Kysucou a kazateľom bol vdp. Jozef Bagin, súdny vikár Žilinskej diecézy a farár z Višňového.
Po ukončení sv. omše bolo pre všetkých pútnikov pripravené občerstvenie, o ktoré sa už tradične postarali členovia DHZ Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov.

Mgr. Anton Varecha
starosta obce Vysoká nad KysucouNávrat späť