18. 12. 2014

Spomienky slovenského saleziána

Obyvatelia obce Rajecká Lesná si 15. 12. pripomenuli osobu svojho rodáka, misionára Martina Mazáka,

ktorý v roku 1952 opustil Slovensko. Pri príležitosti jeho 101.výročia narodenia, oslávili prezentáciu jeho autobiografickej knihy o rokoch misionára v Alžírsku či Švajčiarsku.

Ako misionár a kňaz pôsobil salezián Martin Mazák štvrťstoročia svojho života v Slovenskej katolíckej misii vo Švajčiarsku. Zasadil sa o podporu a šírenie slovenskej knihy v zahraničí. V sedemdesiatych rokoch 20.storočia začal svoje zážitky a skúsenosti spisovať do rozsiahlej publikácie, ktorej prvú časť sa rozhodla Slovenská provincia saleziánov uviesť už tento rok. Starosta obce Rajecká Lesná Peter Tarábek zdôraznil najmä dôležitosť spomienky na rodákov, v ktorých môžu mať obyvatelia vzory. „Pre mňa aj pre obec je to veľká pocta a sláva, že sa našiel medzi našimi rodákmi človek, ktorý je známy nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí", uviedol Peter Tarábek. Na realizácii knižného titulu Spomienky slovenského saleziána, sa finančne podieľal vo veľkej miere Žilinský samosprávny kraj a Krajská knižnica v Žiline. Uvedenia knihy v Rajeckej Lesnej sa zúčastnila riaditeľka Krajskej knižnice Katarína Šušoliaková. „Don Martin Mazák bol veľká osobnosť, a tým, že sa jeho myšlienky a spomienky dostali do tejto knižnej podoby, budú zachované pre ďalšie generácie. To bolo cieľom tejto publikácie", vyjadrila sa Katarína Šušoliaková. Uvedenia knihy vydavateľstva don Bosca - Spomienky slovenského saleziána sa zúčastnil i švajčiarsky spolupracovník a spolubrat Martina Mazáka, prorektor Vysokej školy sv. Alžbety, profesor Jozef Kutarňa. „Bol to veľký človek, patriot, Slovák a národovec. Zároveň bol veľký asketa, ktorý veľa nerozprával, ale keď niečo povedal, stálo to za to. A bol aj veľmi obetavý", dodal profesor Jozef Kutarňa. Najväčším snom dona Martina Mazáka bol počas rokov v exile návrat na Slovensko. Zomrel ako 93 ročný v Ženeve, odkiaľ jeho ostatky previezli do Rajeckej Lesnej. Spomienky slovenského saleziána sú len prvou časťou z takmer 1000 stranových zápiskov misionára a kňaza.

Informovala Kristína Zelná

don Martin Mazák

  • * 12.12.1913, Rajecká Lesná
  • † 17.12.2006, Ženeva, Švajčiarsko

 

Katolícky kňaz, profesor. V rokoch 1956-1968 profesor vo Švajčiarsku. Viedol slovenské katolícke misie vo všetkých kantónoch Švajčiarska v rokoch 1969-1977.

M. Mazák pôsobil v rôznych funkciách vo Svetovom kongrese Slovákov. Vypracoval Memorandum pre zriadenie pastorácie medzi emigrantmi pre biskupskú konferenciu v roku 1969. Pôsobil vo funkcii predsedu Švajčiarskej spoločnosti pre slovenskú kultúru. Je spoluzakladateľom Slovenskej katolíckej misie v Zürichu.


 Návrat späť