05. 11. 2013

Spoločná púť Dekanátu Žilina na Velehrad a Svatý Hostýn

13. októbra 2012, na začiatku Roku viery a v prebiehajúcom Roku sv. Cyrila a Metoda, sa 650 farníkov Dekanátu Žilina v trinástich autobusoch podujalo putovať na Velehrad a Svatý Hostýn. Slávnostnú sv. omšu v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda celebroval žilinský dekan Richard Folučka a koncelebrovali kňazi z jednotivých farností dekanátu. Homíliu predniesol kapucín Jakubrafael Blahoslav Patay, ktorý všetkých vyzval, aby si prehĺbili vieru a poznanie Ježiša Krista aj našich otcov vo viere sv. Cyrila a Metoda. Posolstvo a odkaz patrónov našej diecézy do začínajúceho Roku viery vyjadril slovami: „Objavme to, čo máme v sebe, čo Boh do nás vložil a nebojme sa to hlásať a podeliť sa s tým. Boh nás volá, aby sme boli normálnymi ľudmi, aby sme dokázali byť pokorní. Boh nás volá ukázať to, že nie sme dokonalí, ale máme dokonalého Boha, ktorého milujeme a on nám pomáha meniť náš život."

Po odbornom výklade o bazilike a histórii pútnického miesta si žilinskí pútnici pozreli baziliku a obnovený areál bývalého cisterciátskeho kláštora. Za krásneho slnečného počasia sa popoludní presunuli na ďašie významné pútnické miesto na Morave: na Svatý Hostýn. V hodine Božieho milosrdenstva sa počas adorácie v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie pomodlili korunku k Božiemu milosrdenstvu a po krátkej meditácii si obnovili krstné sľuby, prijali sviatostné požehnanie a vzbudlili si úmysel získať úplné odpustky. Veriaci z farnosti Zástranie so svojím duchovným otcom Mariánom Záhumenským následnie slovom, hudbou a spevom viedli krížovú cestu, ktorou sa zakončila požehnaná spoločná púť deviatich farností Žilinského dekanátu.

 

 Návrat späť