05. 06. 2015

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Katedrále Najsvätejšej Trojice dňa 4. júna 2015


Návrat späť