24. 03. 2015

Sedem slov Vykupiteľových na kríži

V nedeľu 22. marca v popoludňajších hodinách sa v kostole sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach stretli veriaci na rozjímaní

o umučení Pána v rámci literárno hudobného programu s názvom „Sedem slov Vykupiteľových na kríži". V úvode prítomných hostí privítal pán dekan Mons. Jozef Petráš a poprial prítomným hlboký duchovný zážitok. V programe účinkoval známy herec, recitátor a pedagóg doc. Štefan Bučko. Svojím umeleckým prednesom len potvrdil majstrovské umenie prednesu ,ktorým sa prihováral divákom v podaní vlastnej poézie, básní Milana Rúfusa a Viliama Turčányho. Hlavným motívom boli úvahy od Karola Rahnera. S hlboko meditatívnym textom korešpondovalo Haydnovo dielo Sedem slov Vykupiteľových na kríži v podaní komorného zoskupenia Ad Hoc Orchestra zo Žiliny. Striedavý prednes umeleckého slova a hudobného prejavu oslovili divákov duchovnou hĺbkou zameranou na pôstne obdobie. Umelecký program organizačne zabezpečil Literárny klub Mateja Zaťka pri Katolíckom kultúrnom dome vo Vrútkach.

Text: Božena Blahušiaková

Foto: Martin RoškoNávrat späť