31. 10. 2023

Šarkaniada vo farnosti Považská Bystrica - Svätej rodiny

Poslednú októbrovú nedeľu mladí z Erka farnosti Považská Bystrica - Svätej Rodiny zorganizovali šarkaniadu na ktorej sa zúčastnilo vyše 70 ľudí.
V srdci podujatia boli deti, ktoré súťažili v rôznych kategóriách. Tituly "Najvytrvalejší" "Najvyššie lietajúci" a "Najkrajší šarkan" boli len niektoré z ocenení, ktoré vzbudzovali úsmevy na tvárach mladých účastníkov. Rodičia tiež mali svoje miesto v súťaži, kde sa hľadal "Najochotnejší rodič."
Okrem napínavých súťaží nechýbala ani opekačka, ktorá dotvárala tento príjemný spoločenský zážitok. Plamene v ohnisku niesli v sebe teplo spoločenstva, kde sa stretli ľudia rôzneho veku, spojení radosťou a oddanosťou svojej farnosti.
Táto šarkaniáda nie len posilnila puto medzi mladými a staršími v komunite, ale aj ukázala, že jednoduché udalosti môžu mať hlboký vplyv na spoločenstvo.Návrat späť