19. 09. 2014

Saleziáni sa venujú deťom a mladým sedem dní v týždni

Saleziáni dona Bosca v Žiline otvorili spolu s animátormi a dobrovoľníkmi novú sezónu stretiek a krúžkov

Žilina 19. Septembra – Saleziáni dona Bosca v Žiline otvorili spolu s animátormi a dobrovoľníkmi novú sezónu stretiek a krúžkov na školský rok 2014/15. Sedem dní v týždni sa venujú deťom a mladým od 1. ročníka ZŠ až po vysokoškolákov. Priestor na stretnutie a rast tu majú dokonca mladé rodiny s deťmi.

O zahájenie činnosti strediska sa tentoraz postaral športový turnaj FISO CUP, vďaka finančnej podpore Nadácie Pontis, nadačného fondu spoločnosti KIA Motors Slovakia. Turnaje pre deti a dorast boli len malou ochutnávkou toho, čo môžu v saleziánskom oratóriu počas roka zažiť. Animátori a dobrovoľníci sa spolu so saleziánmi tento rok zameriavajú na športové aktivity pre chlapcov vo veku od 13 rokov, ktorým ponúkajú realizáciu vo futbalovom klube 1. KŠK, hokejbale či florbale. Pre dievčatá už od tretieho ročníka ZŠ organizujú pravidelné stretká zamerané na ľudský a duchovný rast i zábavu, s priestorom na spoznávanie nových priateľov. Hudobne nadaní, deti a mladí od 6 do 19 rokov, nájdu svoje uplatnenie v Detskom orchestri s dvadsaťročnou tradíciou. Malých spevákov a speváčky vo veku do 12 rokov pozývajú aktívni speváci a hudobní pedagógovia do detského zboru, zameraného aj na vytváranie priateľstiev. Už 13-ročné spevácke talenty uvítajú v mládežníckom zbore Butterfly a dospelých medzi seba pozývajú členovia chrámového speváckeho zboru rodičov a mladých La Famiglia. „U nás si každý nájde svoje miesto, nájde nových priateľov a osobnostne podrastie", hovorí Peter Naňo SDB, vedúci oratória v Žiline.

V rámci don Boscovej spirituality sa saleziáni zameriavajú na formáciu animátorov a dobrovoľníkov, pre ktorých organizujú pravidelné stretnutia a rôzne aktivity. Tie sú smerované najmä na rast a schopnosť preberať časom zodpovednosť za vlastné záujmové činnosti a stretká. Zoznam mnohých krúžkov a ostatných voľnočasových aktivít nájdete na stránke domkazilina.sk alebo osobne v priestoroch saleziánskeho oratória.

Stretká a krúžky zastrešujeZdruženie saleziánskej mládežeDOMKA, mimovládna organizácia, ktorá pôsobí v neziskovom sektore vyše 20 rokov. Saleziáni sú katolícka rehoľa, ktorej poslaním je pracovať pre deti i mladých a vychovávať z nich čestných občanov a dobrých kresťanov. Svojou otvorenosťou a ochotou umožňujú animátorom a dobrovoľníkom aj v Žiline pracovať s mladými a deťmi v ich priestoroch a s ich pomocou.

Informovala: Kristína Zelná
Návrat späť