05. 11. 2013

Roráty skončili, budeme čítať Sväté Písmo naďalej?

Vo Višňovom sme sa stretávali celé adventné obdobie každé ráno, aby sme s kahančekom začínali sv. omšu. Detí chodilo veľa: 70 - 80, každý deň sme dostali jeden obrázok a ten sme si lepili do našej Rorátnej knihy...

(07.09.2011) Vo Višňovom sme sa stretávali celé adventné obdobie každé ráno, aby sme s kahančekom začínali sv. omšu. Detí chodilo veľa: 70 - 80, každý deň sme dostali jeden obrázok a ten sme si lepili do našej Rorátnej knihy. V kostole sme mali veľkú knihu, ktorú sme každý deň obrátili na novú stranu. Roráty boli zamerané na Sväté Písmo. Išlo o to, aby sme sa ho naučili čítať pravidelne. Učili sme sa v ňom orientovať: čo je kapitola, čo je verš, ako sa to zapisuje. Hovorili sme si o prorokoch, o Božej starostlivosti o vyvolený národ. Spoznávali sme, čo je to viera a dôvera v pravého Boha. Tak, ako sa Pán Boh vždy staral o človeka, tak sme sa snažili aj my pochopiť, že On má záujem aj o každého z nás. Citáty sme prepisovali na veľký formát a dávali sme ich na dva veľké rebríky v kostole. Deti sa ich učili a učili sa ich aj dospelí. Mali sme aj zaujímavé schody. Každý deň v advente malý Ježiš zostúpil o jeden schodík dolu do Betlehema.

Doma sme čítali Sväté Písmo nahlas v rodine, aj len tak pre seba v súkromí. Dôležité je, aby sme ho aj po skončení Rorátov čítali každý deň.

Viac informácií

 Návrat späť