18. 12. 2019

Roráty 2019 v Rudinskej

Aj v tomto roku prežívame krásny adventný čas. Každé ráno za tmy kráčame dedinou, aby sme sa stretli v našom Farskom kostole Panny Márie Fatimskej.

Tohtoročné Roráty majú zvláštnu tému. Začali sme liturgický rok, v ktorom si budeme pripomínať 100 rokov od narodenia veľkého pápeža Jána Pavla II. Rovnako si pripomenieme 30 rokov od jeho prvej návštevy na Slovensku. Spoznávame poľského pápeža prostredníctvom spomienok jeho Anjela strážneho. Názov tohtoročných Rorátov, ktoré opäť pripravili naši poľskí priatelia v redakcii Malý Hosť v Katoviciach, je: Denník pápežovho Anjela. Jeho Anjel strážny si spomína ako Karol Wojtyla rástol, študoval, ako postupne stratil mamu, brata i otca. Hovorí nám o vzťahu Karola Wojtylu k cirkvi, k mladým, k Panne Márii. Predstavuje nám pápeža ako veľkého pútnika a predovšetkým muža hlbokej viery. Naspievali sme v slovenčine aj peknú pieseň "Fajront v nebi". Chceme sa naučiť modlitbu k Duchu Svätému, ktorú sa Karol Wojtyla aj ako pápež modlil celý život.

Každý deň schádza z neba dieťatko Ježiš po schodíkoch a blíži sa do jasličiek. Deti prichádzajú k oltáru s kahancami v rukách a ideme za Svetlom, ktorým je pre nás Pán Ježiš.

Po každej svätej omši vylosujeme jedno dieťa, ktoré si berie putovnú Pannu Máriu do rodiny a tam sa pri adventom venci spolu ako rodina modlia. V sobotu po svätej omši majú deti raňajky na fare. Pri každej sv. omši dostávajú deti obrázky, ktoré vyjadrujú tému dňa, o ktorej hovoríme. Obrázky si lepia na veľký plagát, ktorý dostali v prvý deň. Opäť nám pán Bohumil Belák, synovec Mons. Stanislava Beláka, natočil krásne video. Chceme, aby aj náš Anjel strážny mohol zaznačiť do našej knihy života čo najviac dobrých skutkov. Návrat späť