05. 09. 2014

Rodina, ktorá sa spoločne modlí, stojí pri sebe

Nedeľa 31. augusta bola pre vrútockú farnosť výnimočným dňom.

Po tretíkrát sme si pripomenuli výročie posviacky obnoveného vrútockého kostola a slávili sme posviacku novopostavenej kaplnky Panny Márie Fatimskej. Slávnosť sa začala posvätením kaplnky a pokračovala slávnostnou svätou omšou, ktorú z poverenia o. biskupa Tomáša Galisa celebroval hosť z Višňového – súdny vikár Žilinskej diecézy JCDr. PaedDr. Jozef Bagin, PhD. Koncelebrovali vrútocký p. dekan Mons. Jozef Petráš, misionár z Litvy Eduard Ďaďo , vrútocký rodák Róbert Gočala SJ a p. diakon Michal Meliš. V kázni sa prihovoril veriacim d. p. Jozef Bagin, ktorý sa pýtal: „Čo znamená chrám v našom živote?" A ďalej pokračoval: „ Chrám je najdôležitejší dom v meste a najdôležitejšia budova nášho života. Je to miesto, kde sa stretá nebo so zemou, zem svätá, kde nám Boh ponúka to, čo nikde inde na tomto svete nekúpime." Veriacich povzbudil k modlitbe, aby sa nebáli modliť sa úpenlivo a neodbytne cez Máriu (i modlitbu k svätým) k Ježišovi (Per Mariam ad Jesum.) Pripomenul, že my musíme byť „živým chrámom, živým bohostánkom". Povzbudil veriacich, aby sa modlili a prosili Matku Božiu aj pri novopostavenej kaplnke. Slávnosť sprevádzal svojím spevom Chrámový spevokol sv. Jána Krstiteľa.

Po skončení svätej omše čakal farníkov v Katolíckom kultúrnom dome výborný obed – rezeň so zemiakovým šalátom spolu s kofolou, minerálkou, kávou, vínom a chutnými koláčikmi, ktoré napiekli ochotné gazdinky. Spoločného obeda sa zúčastnilo skoro 400 veriacich. Pre deti bol pripravený pred farou zábavný kolotoč a maľovanie kriedami a v Rozprávkovom domčeku za farou mohli deti využiť atrakcie ako maľovanie na tvár či tvorivé dielne a tiež skákanie na trampolíne či šmýkačky. Pre dobrú náladu hrala ľudová hudba Tumovci. O 15.00 h bolo pripravené v Katolíckom kultúrnom dome divadelné predstavenie Charleyho teta v podaní študentov Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline. Mladí študenti pod vedením svojich pedagógov zožali od obecenstva búrlivý potlesk.

Farský deň bol naozaj slávnosťou celej farnosti. Do jeho organizovania sa zapojilo veľké množstvo veriacich. Ďakujeme však predovšetkým členom Farskej pastoračnej rady, členom predstavenstva Spolku katolíckeho kultúrneho domu, Chrámovému zboru, Mestskej polícii, Hasičskému zboru z Priekopy za zapožičanie stolov a lavíc, Ing. Rastislavovi Mikulovi za zapožičanie kolotoča a rozprávkových odevov. Osobitná vďaka patrí vedúcemu školskej jedálne pri Cirkevnej škole v Martine p. Tomášovi Jedinákovi za prípravu výborného obeda, všetkým našim gazdinkám za výborné zákusky. Vďaka patrí Vám všetkým za všetko, čo robíte pre našu farskú rodinu.

Opätovne chceme vysloviť úprimné „Pán Boh zaplať" donátorom kaplnky Panny Márie Fatimskej rodine Vráblovej z Lipovca za financovanie jej výstavby. Osobitná vďaka patrí Mgr. art. Jánovi Gejdošovi za vyhotovenie krásnej mramorovej sochy Fatimskej Panny Márie.

Mottom tohtoročného farského dňa bolo: „Rodina, ktorá sa spoločne modlí, stojí pri sebe." Toto motto sa stalo skutočnosťou. Prežili sme krásny deň spoločnej modlitby a upevnili i rozvinuli sme vzťahy v našej farskej rodine.

Text: Dagmar Hanzelová

Foto: Stanislav Laurinčík
Návrat späť