26. 11. 2014

Putovali sme do Ríma

Farnosť Vrútky v dňoch 11. až 15. novembra sa zúčastnila leteckej púte do večného mesta Ríma.

Túto púť sme si konali pri príležitosti svätorečenia vzácnych svätých pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II. Vrcholným zážitkom pre všetkých účastníkov púte bola audiencia so Svätým Otcom Františkom. Bol to nesmierne hlboký a intenzívny zážitok z jeho priamej blízkosti a jeho požehnania. V každej bazilike ktorú sme navštívili v modlitbe sme Pánu Bohu otvorili svoje srdce. Sme veľmi vďační Pánu Bohu za tieto požehnané dni. Ďakujeme aj vdp. Marekovi Smatanovi, koordinátorovi púti v našej žilinskej diecéze za vynikajúci program púte a odborný výklad.

MUDr. Beatrix Paulovičová
Návrat späť