05. 11. 2013

Pútnici z Chorvátska putovali k svojim koreňom

Aj my, Chorváti z farnosti Punitovci neďaleko Osijeku, ...

Aj my, Chorváti z farnosti Punitovci neďaleko Osijeku, na čele s našim farárom Ďuricom Pardonom prežívame v jednote s celosvetovou Katolíckou Cirkvou Rok viery. Jednou z aktivít tohto roka bola aj naša púť na Slovensko v dňoch 18.-20. januára 2013. Odtiaľ pochádzajú občania Josipovca (je to jedna z filiálok farnosti Punitovci), konkrétne z Kysúc, z bystrickej doliny, z obcí: Nová Bystrica, Stará Bystrica, Radôstka a Klubina. Pred 130 rokmi sa z týchto obcí odsťahovali do Chorvátska stovky ľudí. Vrelo ich prijal a daroval im pozemky vtedajší ordinár diecézy Djakovo, biskup Josip Štrossmayer, ktorého naši chorvátski Slováci majú vo veľkej úcte a na počesť jeho mena pomenovali aj našu slovenskú obec: Josipovac. Za heslo svojej púte sme si zvolili: „Poďme ku koreňom svojej viery". V rámci spoločných stretnutí vo vlasti našich predkov sa často opakovala myšlienka: „My tu máme nielen svoje slovenské národné korene, ale zo Slovenska máme aj naše katolícke korene. Odtiaľ sme si odniesli do Chorvátska nielen ľudské gény, ale aj katolícke „gény": vieru v Kristovu Cirkev v spojení s Petrovým nástupcom- pápežom".

V piatok 18. januára 2013 sme navštívili Katedrálu - Baziliku svätého Emeráma v Nitre. Otec biskup Mons. Viliam Judák požehnal kópiu sochy Panny Márie, ktorú si naši slovenskí predkovia pred 130. rokmi odniesli z kostola v Novej Bystrici do svojho nového domova. Túto kópiu sme odovzdali farnosti Nová Bystrica v nedeľu 20. januára počas slávnostnej sv. omše o 11.00 hod.
V sobotu 19. januára v dopoludňajších hodinách sme navštívili žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa, prezreli sme si Biskupský úrad, Katedrálu Najsvätejšej Trojice a napokon Baziliku Narodenia Panny Márie i Slovenský Betlehem v Rajeckej Lesnej. Poobede o 16.00 hod. sme mali svätú omšu vo farskom chráme v Starej Bystrici.

My, pútnici z Chorvátska , sme veľmi povďační obidvom Diecézam a otcom biskupom za vrelé prijatie. Srdečne ďakujeme aj Obci Nová Bystrica na čele s pánom starostom Ing. Jozefom Balačínom a zamestnancom Obecného úradu za organizáciu programu a starostlivosť o nás, pútnikov. Srdečné Pán Boh zaplať adresujeme aj katolíckym rodinám v Novej Bystrici, ktoré nás prijali na nocľah, najmä pánovi Dušanovi Šadibolovi, ktorý všetko koordinoval. Sme hlboko povďační aj farárom z Bystrickej doliny: Mgr. Stanislavovi Capiakovi
a Mgr. Miroslavovi Janásovi.

Mirko Vavra, starosta obce Punitovci (Chorvátsko)

Foto:

Ing. Juraj Malobický
Katarína PavelkováNávrat späť