05. 11. 2013

Púť k Matke Božej Frivaldskej

V dňoch 29. - 30. mája sa v Rajeckej Lesnej konala výročná púť k sviatku Najsvätejšej Trojice. Sobotná slávnosť začínala vysluhovaním sviatosti zmierenia o 16.00 hod, nasledovala spoločná modlitba sv. ruženca a májová pobožnosť v areáli baziliky...

V dňoch 29. - 30. mája sa v Rajeckej Lesnej konala výročná púť k sviatku Najsvätejšej Trojice. Sobotná slávnosť začínala vysluhovaním sviatosti zmierenia o 16.00 hod, nasledovala spoločná modlitba sv. ruženca a májová pobožnosť v areáli baziliky. Slávnostnú sv. omšu celebroval dp. Marián Kuffa, správca farnosti Žakovce. Nakoľko dopravná situácia na cestách spôsobila dp. Mariánovi Kuffovi polhodinové meškanie, sv. omša sa začínala s miernym oneskorením. Prítomných bolo okolo 10 000 pútnikov. Všetci však trpezlivo čakali, lebo vedeli, že kňaz ktorý príde, dokáže prehovoriť do ich sŕdc. Tak sa aj stalo. Hlavnou témou jeho homílie bol pravý ideál rodiny a za príklad takejto fungujúcej jednotky uviedol Svätú rodinu, teda spoločný život Márie a Jozefa. Vyzdvihol úlohu muža a ženy, kde muž je hlavou a žena nie krkom, ako si to často mylne predstavujeme, ale srdcom.

Ďalej sobotňajšia slávnosť pokračovala celonočnou adoráciou v Bazilike narodenia Panny Márie.

V nedeľu bol hlavným celebrantom sv. omše Mons. Michal Keblúšek, dekan a správca farnosti Púchov, ktorý zanechal hlbokú stopu v srdciach ľudí z Rajeckej doliny, nakoľko pôsobil dlhé roky ako správca Farnosti Rajec. Vo svojej homílii okrem iného vyzdvihol aj dielo zosnulého p. kanonika Šadláka a vyzval veriacich k modlitbe za jeho nesmrteľnú dušu. Táto púť bola pre všetkých zúčastnených pekným duchovným zážitkom a určite priniesla prítomným aj Božie požehnanie.Návrat späť